ตารางบริการวิชาการ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องการแพทย์บูรณาการและวิทยาการสุขภาพ
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
ได้รับใบประกาศในทุกหลักสูตรของการอบรม ซึ่งหลักสูตรได้รับการพัฒนาโดยคณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี และ
ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (แสดงเครื่องหมาย *)
ที่หลักสูตรระยะเวลาฝึกอบรม/สัมมนา (วัน)รุ่นจำนวนรับ (คน)ค่าใช้จ่ายแผนการดำเนินโครงการวันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนหลังหักส่วนลดแล้ว หมายเหตุตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
มกราคม 2566
1หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้าน เภสัชกรรมไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก)4 เทอม / 2 ปี1/663014,000/
Online+Onsite
7 ม.ค. 2566หลักสูตรสภาการแพทย์แผนไทย
(ภาคพิเศษ เรียน เสาร์ – อาทิตย์ )
ตรวจสอบสถานะ
2เทคนิคการปรุงน้ำมันหอมระเหยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม21/66202,50014-15 ม.ค. 2566ปิดโครงการ
เมษายน 2566
1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ำอบไทย”11/66301,2998 เม.ย. 66เปิดอบรมจำนวน 20 คน ขึ้นไปปิดโครงการ
2*หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง201/664010,00019 เม.ย. – 12 พ.ค. 66 หลักสูตรรับรองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)ปิดโครงการ
3*หลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง (Foot Massage for Health 60 Hours)101/66209,00027 เม.ย.-8 พ.ค. 66หลักสูตรรับรองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)ปิดโครงการ
พฤษภาคม 2566
1การนวดระบายน้ำเหลืองล้างพิษ41/662010,90023-26 พ.ค. 66*แถมฟรี หลักสูตรเทคนิคการนวดศรีษะผ่อนคลายปิดโครงการ
2นวดปั้นนมสวย31/662024-26 พ.ค. 66ปิดโครงการ
3การทำประชาสัมพันธ์ออนไลน์และการยิงแอดผ่านสื่อออนไลน์ Facebook (ออนไลน์)11/66ไม่จำกัด27 พ.ค. 66ปิดโครงการ
มิถุนายน 2566
1นวดปั้นก้นสวย21/66207-9 มิ.ย. 66ปิดโครงการ
2นวดรีดเส้น (Classic oil)
(สำหรับคนที่มีพื้นฐานนวดไทย)
21/66202,70010 – 11 มิ.ย. 66ปิดโครงการ
3*หลักสูตรผู้ดำเนินการสปา เพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER) 100 ชม.1615/663013,00012 – 29 มิ.ย. 66* แถมฟรี หลักสูตรประคบหน้าอย่างไรให้หน้าสวยปังๆ / หลักสูตรรับรองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)ตรวจสอบสถานะ
4นวดปรับรูปหน้าเสริมตามโหง้เฮ้ง11/6620มิ.ย. 66ปิดโครงการ
5การนวดศีรษะเพื่อผ่อนคลาย ลดอาการมึงตึง แบบอินเดียเฮด รุ่นที่ 221/66202,49930 มิ.ย. – 1 ก.ค. 66ตรวจสอบสถานะ
กรกฎาคม 2566
1นวดหน้ากระชากวัย21/66204,90015-16 ก.ค. 66ตรวจสอบสถานะ
สิงหาคม 2566
1นวดปรับสมดุล21/66201,70019 ส.ค. 66ปิดโครงการ
2โครงการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุมไพร21/6620ส.ค. 66ปิดโครงการ
3โครงการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สุมไพร11/6620ส.ค. 66ปิดโครงการ
4โครงการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร11/6620ส.ค. 66ปิดโครงการ
พฤศจิกายน 2566
1*หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง
(Aromatherapy Massage 150 Hours)
191/66201-3 พ.ย. 66หลักสูตรรับรองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)
2*หลักสูตรผู้ดำเนินการสปา เพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER) 100 ชม.1616/663013,00030 ต.ค.-16 พ.ย. 66หลักสูตรรับรองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)ตรวจสอบสถานะ
3นวดลดกระชับสัดส่วน31/66208-10 พ.ย. 66*แถมฟรี หลักสูตรเทคนิคนวดปรับสมดุล 24 ท่านวดเท้า ให้พ่อแม่ผ่อนคลาย
4ผลิตภัณฑ์สปาผิวสวย11/662020 พ.ย. 66

หมายเหตุ

***สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรในหลักสูตรที่มีการสอนรูปแบบ On-site ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลการตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง
–       * หมายถึง หลักสูตรได้รับการพัฒนาโดยคณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี และได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
–   คุณสมบัติทั่วไป สำหรับผู้อบรมหลักสูตรที่จัดโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
1. เกณฑ์การได้รับใบรับรองหลักสูตรระยะสั้น (certificate) คือ ต้องเข้าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันมากกว่า 80% และผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ร้อยละ 60
2. เกณฑ์การเปิดเรียน คือ ต้องมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 12 คนต่อหลักสูตร จึงจะเปิดสอนได้
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
– สามารถสื่อสารและเขียนภาษาไทยได้
– เป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมในแต่ละโครงการ

สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น