การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

ข้อมูลหลักสูตร

สร้างบัณฑิตการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมจากภูมิ ปัญญา เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพด้านการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับประเทศและก้าวสู่ สากล Read more

---------------------------------------------------------------------------

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มีคุณสมบัติดังนี้  Read more

---------------------------------------------------------------------------

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

อัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต Read more

---------------------------------------------------------------------------

 

Frequently Ask Question (FAQ)

1หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์เรียนกี่ปี?
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เป็นหลักสูตรผลิตบุคลากรทางการแพทย์สาขาหนึ่ง โดยเป็นยกฐานะของการแพทย์แผนโบราณให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์และมีหลักวิชาการรองรับในการอธิบาย โดยใช้เวลาศึกษา 4 ปี (ภาคปกติ)
2ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องเข้าสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพหรือไม่?
การประกอบวิชาชีพที่กระทําหรือ มุ่งหมายจะกระทําต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการแนะนํา การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และองค์ความรู้ด้านอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งศึกษาจากสถานศึกษา ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ ตามระเบียบและข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย โดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องได้รับปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากสถาบันที่สภารับรอง และต้องสอบใบอนุญาตผ่านเพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.) 1 ใบ โดยมีการทดสอบดังนี้ 1.สอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานชั้นเตรียมคลินิก ชั้นคลินิก และกฎหมาย 2.สอบความรู้ทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3.สอบความรู้ทักษะและหัตถการในเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
3แพทย์แผนไทยประยุกต์มีคำเรียกชื่อหน้านามหรือไม่?
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาและสอบผ่านเพื่อขอรับในอนุญาตสามารถใช้คำย่อชื่อหน้านามว่า แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ พท.ป.
4แพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถวินิจฉัยโรคอะไรได้บ้าง?
กลุ่มอาการที่สามารถรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่ กลุ่มการปวดบริเวณต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ คอแข็งตึง ปวดต้นคอ,คอตกหมอน เหน็บชา ตะคริวน่อง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจาการเล่นกีฬา กล้ามเนื้ออ่อนแรง,กล้ามเนื้อเกร็ง อาการนอนไม่หลับ ไข้หวัด คัดจมูก หอบหืด ภูมิแพ้ อัมพฤกษ์ อัมพาต สตรีหลังคลอดน้ำคาวปลาไม่เดิน คัดตึงเต้านม,น้ำนมไหลน้อย เป็นต้น ทั่งนี้สามารถศึกษาข้อมูลโรคหรือกลุ่มอาการในขอบเขตวิชาชีพเพิ่มเติมได้จาก บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
5แพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถทำหัตถการครอบแก้ว ฟังเข็มได้หรือไม่?
การฝังเข็มลดอาการปวดร่วมกับครอบแก้ว ฝังเข็มบรรเทาอาการปวด ลดการอักเสบ ช่วยคลายกล้ามเนื้อที่หดเกร็ง กระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดในร่างกาย ทำร่วมกับการครอบแก้ว เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นพัตถการพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนจีนตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพฯ
สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น