นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

นางสาวชลิตรา วงษ์นุ่ม

Ms.Chalitram Vongnoom

0 2592 1999 ต่อ 1430


การศึกษา :
ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุดารัตน์ สิทธิ

Ms.Sudarat Sitthi

0 2592 1999 ต่อ 1430


การศึกษา :
ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสรัญญา ชะงัดรัมย์

Ms.Saranyar Changud-rum

0 2592 1999 ต่อ 1430


การศึกษา :
ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปภาดา แห้วเพ็ชร

Ms.Paphada Haewphet

0 2592 1999 ต่อ 1430


การศึกษา :
ปริญญาตรี วทบ. (การแพทย์แผนไทย)

นักวิชาการศึกษา

นายนัฐพงษ์ พูนพิพัฒน์มงคล

Mr.Nuttapong Poonpipatmongkol

0 2592 1999 ต่อ 1430


การศึกษา :
ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

นักวิชาการศึกษา

นางสาวณัฐชา รติสรรค์กุล

Ms.Natcha Ratisankul

0 2592 1999 ต่อ 1430


การศึกษา :
ปริญญาตรี วทบ. สุขภาพและความงาม

เจ้าหน้าที่บริหารฯ

นายศักดิ์ดา บุญรอด

Mr.Sukda Boonrod

0 2592 1999 ต่อ 1430


การศึกษา :
ปริญญาตรี N/A
ปริญญาโท N/A

เจ้าหน้าที่บริหารฯ

นางสาวบังอร กองปัญโญ

Ms.Bungon Kongpunyo

0 2592 1999 ต่อ 1430


การศึกษา :
ปริญญาตรี N/A
ปริญญาโท บธม. การจัดการ

เจ้าหน้าที่บริหารฯ

นางสาวสาวิตตรี สิทธิธรรม

Ms.Savitree Sithitham

0 2592 1999 ต่อ 1430


การศึกษา :
ปริญญาตรี N/A

เจ้าหน้าที่บริหารฯ

นางสาวเพชรดา สุธีรศักดิ์

Ms.Phetrada Sutheerasak

0 2592 1999 ต่อ 1430


การศึกษา :
ปริญญาตรี บธ.บ. (การเงิน)

เจ้าหน้าที่บริหารฯ

นางสาวสุพัตตรา พลพุ่ม

Ms.Supattra Ponpum

0 2592 1999 ต่อ 1989


การศึกษา :
ปริญญาตรี วทบ. (การแพทย์แผนไทย)

เจ้าหน้าที่บริหารฯ

นางสาวอุษา แซ่ซิ่น

Ms.Usa Sae-sin

0 2592 1999 ต่อ 1111


การศึกษา :
ปริญญาตรี N/A

พนักงานมหาวิทยาลัยพิเศษฯ

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภาวรรณ อู่ศิลา

Ms.Supawan U-Silla

0 2592 1902


การศึกษา :
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางสาวภัสส์ฐลกมน ผดุงพรรค์


การศึกษา :
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น