ตำแหน่งที่เปิดรับ

 

ลำดับที่

ตำแหน่ง

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

เลขที่อัตราที่

เงื่อนไข

ส่งเอกสาร

1

อาจารย์ กลุ่มลักษณะงาน: กลุ่มงานวิชาการและวิจัย

คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

5128101

  1. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
  2. มีประสบการณ์การสอนหรือการทำงานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  3. มีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ส่งเอกสารสมัครเบื้องต้น

2

อาจารย์กลุ่มลักษณะงาน: กลุ่มงานวิชาการและวิจัย

คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา/ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย/ กายภาพบำบัด หรือสาขาวิชาเกี่ยวข้อง

5212105

  1. มีประสบการณ์การสอนหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพความงามและสปา
  2. สามารถใช้เครื่องมือในคลินิกความงามได้
  3. มีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ส่งเอกสารสมัครเบื้องต้น
ยังไม่มีตำแหน่งที่เปิดรับ
สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น