การแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตร   การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program

ชื่อปริญญา          : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย)        : พทป.บ. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : B.ATM.

จบแล้วใช้ประกอบวิชาชีพอะไรบ้าง

  • แพทย์แผนไทยประยุกต์ในภาครัฐและเอกชน
  • ปฏิบัติงานทางคลินิกในสถานพยาบาล
  • อาจารย์ / นักวิชาการ/ นักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันการศึกษาที่มีการ
    เปิดสอนหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต์หรือองค์กรอื่น
  • ประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและใหบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น