คณะกรรมการบริหาร คณะการแพทย์บูรณาการ


ดร. ไฉน น้อยแสง
คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ

นางสาวเบญจวรรณ โสภา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

พทป.นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร. ภญ. ภัทรานุช เอกวโรภาส
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.พทป.แสงนภา ทองสา
หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวบังอร กองปัญโญ
เลขานุการ

ผศ.ดร. สิริภัทร ชมัฒพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย


ผศ.ดร.พทป.วัชระ ดำจุติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความร่วมมือ
และกิจการพิเศษ
สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น