NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย143.3 KB541
01-แบบขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย647.8 KB586
02-สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย85.9 KB631
02-สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย24.7 KB513
03-แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย-แบบ-วจ.1160.7 KB651
03-แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย-แบบ-วจ.147.1 KB542
04 แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน46.1 KB655
04 แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน12.6 KB507
05-แบบขออนุมัติใช้เงินในโครงการวิจัย646.2 KB526
05-แบบขออนุมัติใช้เงินในโครงการวิจัย145.1 KB583
06-แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย21.6 KB506
06-แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย106.1 KB544
07-แบบแจ้งการใช้เงินอุดหนุนโครงการวิจัย1642.3 KB571
07-แบบแจ้งการใช้เงินอุดหนุนโครงการวิจัย152.7 KB522
08-ขออนุมัติขยายเวลา24.2 KB657
08-ขออนุมัติขยายเวลา43.2 KB486
09-แบบเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย649.1 KB478
09-แบบเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย129.5 KB588
10-สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย-วจ.234.6 KB505
10-สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย-วจ.2113.9 KB856
11-แบบฟอร์มขอส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย28.5 KB501
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์58.5 KB955
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์301.3 KB937
หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนบุคลากรไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 79.2 KB403
ใบปะหน้าขอใช้เงินโครงการวิจัย32.8 KB560
ใบปะหน้าขอใช้เงินโครงการวิจัย44.9 KB518
สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น